Teorier om ledelse

To The Talk er baseret på ledelsesteorier, der anerkender vigtigheden af at tilpasse ledelse og kommunikation til individuelle forskelle, uanset om de relaterer sig til personlighed, modenhedsniveau eller andre faktorer for at opnå ønskede resultater. Dette inkluderer Hersey og Blanchards situationsbestemte ledelse samt Blake og Mountons adfærdsbaserede ledelsesteori. Disse teorier understreger, at effektiv ledelse ikke er en “one-size-fits-all”-tilgang, og at tilpasning er nøglen til at maksimere medarbejdernes præstationer og nå organisationens mål. Ved at anerkende og tilpasse sig individuelle forskelle kan ledere bidrage til at skabe et mere motiverende og produktivt arbejdsmiljø.

I samtalesituationer integrerer ledelsesteori sig med kommunikationsstrategier, der fokuserer på behovet for at tilpasse kommunikationen til individuelle forskelle, herunder personlighedstyper. Dette inkluderer også Golemans teori om social-emotionel intelligens, hvor vi lægger vægt på at tilpasse kommunikationen for at imødekomme forskellige individers følelsesmæssige behov ved at forstå og håndtere både egne og andres følelser.

Karaktergalleriet i spillet er baseret på moderne forståelse af Marstons DISC-teori og Myers-Brigs Type Indicator (MBTI), så spilleren kan afprøve forskellige kommunikations- og ledelsesstrategier på forskellige personlighedstyper i spillet.

Dine medarbejdere med i spillet

Caroline

Caroline er 23 år gammel og det yngste medlem af afdelingen. Hun er typisk meget hensynsfuld og tager gerne de svagestes parti. Ved siden af sit job studerer hun og engagerer sig politisk, og hun nyder at deltage i diskussioner. Caroline interesserer sig for miljøbeskyttelse, elsker dyr og er veganer.

Hun er ikke bange for at sige sin mening og kan til tider virke som en, der kan det hele. Hun reagerer kraftigt på det, hun opfatter som uretfærdighed, både når det gælder sig selv og andre. Hun ønsker at blive taget seriøst og drives mere af indre motivation end af penge og pral.

Chris

Chris er 50 år gammel og har været i virksomheden i lang tid, hvor han har ansvaret for it-sikkerheden. Han er uddannet inden for teknologi og har en høj intelligens. Han er indadvendt og fylder ikke meget i gruppen, men er stadig den, alle går til med spørgsmål. Chris er gift, har to voksne børn og er engageret i jagt, hvorfor han altid ønsker fri i jagtsæsonen.

Han er pligtopfyldende og selvstændig. Generelt motiveres han af at udvikle sine færdigheder og kunne klare sig selv. Chris taler ikke meget, men tænker desto mere. Han viser ikke de store følelser, men kan mærke dem i lang tid.

Daniel

Daniel er 26 år og har arbejdet i virksomheden i et år. Han kom direkte fra sine studier, og dette er hans første rigtige job. Han er enebarn og er vant til at få tingene ordnet for sig. Daniel er meget social og spreder glæde i afdelingen. Han siger sjældent nej til at hjælpe.

Han har store karrieredrømme og sigter mod at overtage din stilling inden for de næste to år, selvom han måske ikke er helt kvalificeret til det endnu. Daniel er villig til at gå ekstra skridt eller tage genveje for at opnå sin karriereambition. Han mangler en smule selvindsigt og kan virke nedladende over for sine kolleger. Han er ikke altid opmærksom på, hvordan hans handlinger påvirker andre. Daniel motiveres primært af anerkendelse, gerne fra dig og andre ledere.

Lilly

Lilly er 38 år og har arbejdet her i 3 år. Hun har tidligere haft flere lignende stillinger. Hun laver sjældent fejl, får tingene gjort og er en pålidelig medarbejder. Lilly har en partner og i øjeblikket ingen børn. Hun er formel og direkte og opretholder en vis afstand til sine kolleger.

Hun kan være en smule indbildsk og er meget bevidst om sine kompetencer. Hun foretrækker at fremstå sej og selvsikker, men inderst inde har hun sine usikkerheder, og det er tydeligt, at hun er lidt bange for at blive overhalet af Daniel. Hun lægger vægt på korrekthed og motiveres af at opnå tydeligt definerede mål.

Mona

Mona er 60 år og har arbejdet som kontormedarbejder i virksomheden i lang tid. Hun er gift og har 4 voksne børn. Hun er omsorgsfuld og har påtaget sig rollen som afdelingens mor. Hun sørger for kaffe, husker alles fødselsdage og bidrager til et godt arbejdsmiljø.

Hun trives med sit job, men er bekymret for at miste det. Hun føler, at hendes alder gør hende mere sårbar. Mona er konfliktsky, men hvis hun er nødt til at tage stilling, vælger hun den stærkeste part. Mona er meget følelsesladet, og hendes humør svinger let.

Peter

Peter er 45 år gammel og en markant sælger med en fortid som professionel atlet. Han besidder et ekstremt konkurrenceinstinkt og bryder sig ikke om at tabe. Han er effektiv og bemærkes tydeligt i gruppen. Til trods for at han opfattes som ret selvcentreret, er han også vellidt af de andre. Peter er skilt og brænder for sit engagement i den lokale fodboldklub, hvor han træner sin søns hold.

Peter motiveres af tal, belønninger og ikke mindst anerkendelse. Det er vigtigt for ham at være en enspænder, og han går ikke af vejen for at bruge hersketeknikker for at nå sine mål eller vinde over andres synspunkter.

Scroll to Top