Ledelsesteorier

To The Talk er basert på ledelsesteorier som anerkjenner viktigheten av å tilpasse ledelse og kommunikasjon til individuelle forskjeller, enten de er basert på personlighet, modenhetsnivå eller andre faktorer, for å oppnå ønskede resultater. Disse inkluderer Hersey og Blanchards situasjonsbestemte lederskap og Blake og Mountons adferdsbaserte ledelsesteori. Disse teoriene understreker at effektivt lederskap ikke er en «one-size-fits-all»-tilnærming, og at tilpasning er nøkkelen til å maksimere medarbeidernes prestasjoner og nå organisasjonens mål. Ved å anerkjenne og tilpasse seg individuelle forskjeller kan ledere bidra til å skape et mer motiverende og produktivt arbeidsmiljø.

I samtalesituasjoner kombineres ledelsesteori med kommunikasjonsstrategier som fokuserer på behovet for å tilpasse kommunikasjonen til individuelle forskjeller, inkludert personlighetstyper. Her inngår også Golemans teori om sosial-emosjonell intelligens, der vi legger vekt på å tilpasse kommunikasjonen til ulike individers emosjonelle behov ved å forstå og håndtere både egne og andres følelser.

Persongalleriet i spillet er basert på moderne forståelse av Marstons DISC-teori og Myers-Brigs Type Indicator (MBTI), slik at spilleren kan prøve ut ulike kommunikasjons- og ledelsesstrategier på ulike personlighetstyper i spillet.

Medarbeiderne dine i spillet

Caroline

Caroline er 23 år gammel og avdelingens yngstemann. Hun er vanligvis svært omtenksom og tar gjerne den svakestes parti. Hun studerer ved siden av jobben, er politisk engasjert og tar gjerne en diskusjon. Hun er opptatt av miljøvern, er glad i dyr og er veganer.

Hun er ikke redd for å si hva hun mener og kan til tider fremstå som en bedreviter. Hun reagerer ganske sterkt på ting hun opplever som urettferdig – både på egne og andres vegne. Er opptatt av å bli tatt på alvor og er mer drevet av sin indre motivasjon enn penger og skryt.

Chris

Chris er 50 år og har vært lenge i selskapet hvor han er ansvarlig for IT-sikkerheten. Han er teknologiutdannet og har høy intelligens. Han er introvert og tar liten plass i gruppen, men er likevel den alle går til med spørsmål. Chris er gift, har to store barn og driver med jakt. Han vil alltid ha fri i jaktsesongen.

Han er pliktoppfyllende og selvgående. Generelt motiveres han av kompetanseheving og få styre seg selv. Chris snakker lite, men tenker desto mer. Han er ikke den som viser de store følelsene, men kan kjenne på dem lenge.

Daniel

Daniel er 26 år og har jobbet i selskapet i et år. Han kom rett fra studiene og dette er hans første ordentlige jobb. Han er enebarn og vant til at ting blir lagt til rette for ham. Daniel er svært sosial og er avdelingens gledesspreder. Han sier sjelden nei til å gjøre noe.

Han er svært karrierebevisst og har staket ut å ta over jobben din innen to år, noe han ikke nødvendigvis er kvalifisert for. Daniel går ikke av veien for å smiske eller ta noen snarveier for å oppnå den karrieren han ønsker seg. Han mangler litt selvinnsikt og kan se ned på folk rundt seg. Han er lite bevisst på hvordan han virker på andre. Daniel blir først og fremst motivert av å få anerkjennelse – fortrinnsvis fra deg og andre ledere.

Lilly

Lilly er 38 år og har jobbet her i 3 år. Men hun har hatt flere lignende stillinger før. Hun gjør sjelden feil, får ting gjort, og er en betrodd medarbeider. Lilly har samboer og foreløpig ingen barn. Hun er formell og direkte, og holder litt avstand til sine kollegaer.

Hun kan være litt selvhøytidelig og er svært bevisst sin kompetanse. Hun liker å fremstå tøff og selvsikker, men likevel er hun usikker innerst inne, og du har skjønt at hun er litt redd for å bli forbigått av Daniel. Hun er opptatt av at ting går korrekt for seg og motiveres av å nå klart definerte mål.

Mona

Mona er 6o år og har jobbet i selskapet som kontormedarbeider i lang tid. Hun er gift og har 4 store barn. Hun er omsorgsfull og har tatt rollen som avdelingens mamma. Hun koker kaffe, husker alles bursdager og er opptatt at alle skal ha det bra.

Hun liker jobben sin og er redd for å miste den. Hun føler at hennes alder gjør henne mer sårbar. Mona er konfliktsky, men må hun ta stilling så velger hun de sterkestes parti. Mona er utpreget følelsesstyrt og hennes følelser skifter lett.

Peter

Peter er 45 år. Han er en utpreget selger og har tidligere vært profesjonell idrettsutøver. Han har et ekstremt konkurranseinstinkt og hater å tape. Han er effektiv og godt synlig i gruppen. Han er også godt likt av de andre selv om de oppfatter ham som temmelig selvsentrert. Han er skilt og er en ildsjel i den lokale fotballklubben, hvor han trener sønnens lag.

Peter motiveres av tall, belønning og ikke minst anerkjennelse. Det er veldig viktig for ham å være en ener. Han går ikke av veien for å benytte hersketeknikker for å oppnå sine mål eller vinne frem med sine synspunkter.

Skroll til toppen